Felelősségvállalási nyilatkozat

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy:

  • a Sawarrior Gym által biztosított szolgáltatást a saját felelősségemre veszem igénybe
  • nincsen olyan egészségügyi problémám, betegségem, mely az edzésen való részvételemet korlátozná vagy akadályozná.

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok, az egészségügyi, fizikai és mentális állapotom az edzésen való részvételemet lehetővé teszi!

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a „Sawarrior Gym” edzéseit közegészségügyi okokból közösségbe nem engedhető fertőző betegségben szenvedők NEM vehetik igénybe. Egyúttal kijelentem, hogy fertőző betegségben nem szenvedek. Tudomásul veszem, hogy a „Sawarrior Gym” a szolgáltatás igénybevételéhez sporteszközöket biztosít, a sporteszközök rendeltetésszerű használata a saját felelősségem. Kijelentem, hogy nagykorú, cselekvőképes személy vagyok. 

Hozzájárulok, hogy minden a „Sawarrior Gym” edzésen rólam készült fotó vagy videó anyagot, illetve képmást a „Sawarrior Gym” a jogszabályi követelményeknek megfelelő módon és mértékben felhasználjon, illetve kezeljen, így különösen hozzájárulok a képmásom marketing célú, illetve biztonsági okokból történő archiváláshoz, rögzítéséhez és felhasználásához. 

Tudomásul veszem, hogy az edzésen mindenki csak saját felelősségre vesz részt, a résztvevő vállalja az általa okozott mindennemű anyagi, erkölcsi kárért, személyi sérülésért, balesetért a felelősséget, amit akár magának, akár harmadik személynek okoz. A szervező az edzés kapcsán keletkezett károkért, személyi sérülésekért felelősséggel nem tartozik. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás nyújtásának speciális (közterületi) helyszínére figyelemmel a „Sawarrior Gym” értékmegőrzést az edzés során nem biztosít, értéktárgyakat csak saját felelősségemre tarthatom magamnál a szolgáltatás igénybevétele során.

A „Sawarrior Gym” mentesül továbbá a felelősség alól, ha a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a tevékenység körén kívül esik, illetve ha az a károsult felróható magatartásából származott.